Topic outline

 • General

 • Tematický plán předmětu - ATLETIKA I.

 • Literatura a formuláře

 • Organizace atletiky, bezpečnost a rozcvičení při atletickém výcviku, energetické systémy v atletice

  Cíl kapitoly: naučit se orientovat v současném pojetí atletiky na základě historického kontextu. Získat kompetence k bezpečnému vedení atletického výcviku s rozšířeným zaměřením na rozcvičení. Seznámit se s energetickými systémy organismu a jejich zapojením v atletických disciplínách. 

  Klíčová slova: Světová atletika, Evropská atletika, Český atletický svaz, bezpečnost, aerobní metabolismus, anaerobní metabolismus, laktát, rychlostní disciplíny, rychlostně-silové disciplíny, vytrvalostní disciplíny

  Výkladová část: v přiložené prezentaci.

 • Základní pohybové schopnosti a atletické dovednosti.

  Cíl kapitoly: Vysvětlení základních pojmů z oblati pohybových schopností a dovedností. Znát atletické dovednosti a rozhodující pohybové schopnosti ve vybraných atletických disciplínách, metody jejich rozvoje a testování.

  Klíčová slova: síla, rychlost, vytrvalost, koordinace, skoky, vrhy a hody, běh, sprint

  Výkladová část: v přiložené prezentaci a skriptech Základy atletiky

 • Základy a metodika skoku dalekého a vysokého

  Cíl kapitoly: popis a rozbor jednotlivých fází techniky, rozhodující pohybové schopnosti, pravidla, metodika nácviku, didaktické problémy, tréninkové prostředky

  Klíčová slova: rozběh, odraz, let, doskok, dopad

  Výkladová část: 
  prezentace,
  skripta Repetitorium atletiky str. 7 - 13,
  skripta Didaktika atletiky:
      kapitola 6 Didaktika skoku dalekého str. 89 – 112
      kapitola 7 Didaktika skoku vysokého str. 113 - 130   

 • Technika a metodika hodu míčkem a vrhu koulí

  Cíl kapitoly: popis a rozbor jednotlivých fází techniky, rozhodujicí pohybové schopnosti, pravidla, metodika nácviku, didaktické problémy, tréninkové prostředky

  Klíčová slova: kriketový míček, koule, rozběh, nápřah, impulsní přeskok, odhod, přeskok, sun,

  Výkladová část: 
  prezentace,
  skripta Repetitorium atletiky str. 14 - 19,
  skripta Didaktika atletiky:
      kapitola 8 Didaktika vrhu koulí str. 131 – 153
      kapitola 9 Didaktika hodu kriketovým míčkem str. 154 - 184    

 • Základy běhu, metodika, biomechanika, SBC

  Cíl kapitoly: popis a rozbor jednotlivých fází techniky, rozhodujicí pohybové schopnosti, pravidla, metodika nácviku, didaktické problémy, tréninkové prostředky

  Klíčová slova: oporová fáze, letová fáze, švihový způsob, šlapavý způsob, liftink, skipink, zakopávání, předkopávání

  Výkladová část: 
  prezentace,
  skripta Repetitorium atletiky str. 1 - 6,
  skripta Didaktika atletiky:
      kapitola 2 Didaktika hladkého běhu str. 16  - 32
      

 • Atletické soutěže a pravidla atletiky

  Cíl kapitoly: organizace závodů a rozhodování v atletických disciplínách

  Klíčová slova: mezinárodní soutěže, technická pravidla, činovníci, soutěže na dráze, vertikální skoky, horizontální skoky, vrhy a hody, víceboje

  Další potřebné informace ke studijním materiálům naleznete v přiložené prezentaci.

  Výkladová část: v přiložené prezentaci 

 • Běh + Běžecká abeceda

 • Skok daleký

 • Skok vysoký

 • Hod míčkem

  Pokud kliknete na následující odkaz budete přesměrováni na Stream server UK FTVS, na playlist s metodickou řadou nácviku hodu míčkem.

 • Vrh koulí

  Pokud kliknete na následující nadpis budete přesměrováni na Stream server UK FTVS, na playlist s metodickou řadou nácviku vrhu koulí.

 • DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ - videa a filmy

  • Do vyhledávání zadejte výraz "atletika". Vyhledají se Vám všechna videa katedry atletiky. Jedná se o metodické řady nácviku, průpravná cvičení a další zajímavé materiály.

  • Zde naleznete základní informace k průpravě jednotlivých disciplín. Dále také záznamy z odborných seminářů a konferencí.  Je zde možné nalézt základní informace, ale také informace pro již zkušené atlety a trenéry.