9. Stažení práce

Práci, kterou student odevzdal, si lze stáhnout do počítače v několika formách:

  • Aktuální zobrazení - soubor obsahující nalezené shody a zprávu o podobnosti.
  • Digitální doklad - doklad pro studenta (autora práce) o tom, že práci do systému odevzdal.
  • Původně odevzdaný soubor - práce bez zvýraznění nalezených shod.


Ukázka digitálního dokladu