Cílem semináře je vytvořit kritické prostředí, které studentům nabídne pomocnou zpětnou vazbu při zpracovávání vybraných témat bakalářských prací. Tohoto cíle bude dosaženo následujícími postupy:

  1. diskusí projektů bakalářských prací;
  2. rozborem rešerší odpovídající literatury;
  3. rozborem teoretických a metodologických východisek zadané bakalářské práce;
  4. diskusí dílčích analytických postupů řešení zvoleného tématu.

Seminář je primárně vypsán pro studenty, kteří píší svou bakalářskou práci v oboru sociální antropologie, resp. jejichž práce je založena na kvalitativním výzkumu.