Kurs seznamuje studenty se základními kategoriemi a nástroji sociologické perspektivy, přičemž bohatost sociologických přístupů vykládá přes redukci na odvěké dilema mezi společenským a individuálním, strukturální a autentickou rovinou jednání. Kurs se skládá ze tří základních bloků a závěrečného vyústění. V prvním bloku je studentům podrobněji představena problematika obsahu pojmu společnost a jeho současná relevance, využita je přitom konfrontace s dalšími pojmy na podobné úrovni obecnosti. Větší důraz je kladen na představení pojmu kultura a jeho sociologického uchopení. Další dva bloky slouží postupnému představování dvou základních pohledů na vztah jedince a společnosti, a to prostřednictvím úvodního představení základních sociologických směrů, konceptů a souvisejících teorií. Důraz je kladen na rozvíjení sociologické imaginace a vhledu do plurality sociologických přístupů. Vyústění kursu je zaměřeno na promýšlení otázky autenticity jednání ze sociologické perspektivy a úvodu do snah o překonání duality jedince a struktury v sociologii.