Zařazení JAK do filosofických koncepcí doby a srovnání s nimi (mosaismus, paracelsismus a další). Jednotný pohled na svět. Ontologie. Věda a víra u JAK. Pohled na přírodní vědy. Komenského antropologie a její konflikt s reformačním pojetím.