Povinně volitelný jednosemestrální kurz, určený především studentům druhého a vyšších ročníků bakalářského oboru teritoriální studia (prezenční). Jeho cílem je seznámit posluchače s vývojem a specifiky zahraniční a evropské politiky Velké Británie od konce druhé světové války do dnešních dnů. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním problémům a debatám, zejména důsledkům rozhodnutí vystoupit z EU pro utváření současného postavení Británie ve světě. Výuka sestává z přednášek, studentských referátů a diskusí nad vybranými dokumenty a akademickými texty.