Povinně volitelný jednosemestrální kurz, určený především studentům druhého a vyšších ročníků bakalářského cyklu oboru mezinárodních teritoriální studia. Jeho cílem je seznámit posluchače s vývojem a specifiky zahraniční a evropské politiky Velké Británie od konce druhé světové války. Zvláštní pozornost je věnována současným problémům a debatám, zejména důsledkům rozhodnutí vystoupit z EU. Výuka sestává z přednášek, studentských referátů a diskusí nad vybranými dokumenty a akademickými texty.