Anotace

Povinně volitelný jednosemestrální kurz, určený především studentům druhého a vyšších ročníků bakalářského oboru teritoriální studia (prezenční). Jeho cílem je seznámit posluchače s vývojem a specifiky zahraniční a evropské politiky Velké Británie od konce druhé světové války do dnešních dnů. Pozornost je věnována i aktuálním problémům a debatám, zejména důsledkům vystoupení z EU pro utváření současného postavení Británie ve světě. Výuka sestává z přednášek, studentských referátů a diskusí nad vybranými dokumenty a akademickými texty.

Cíle předmětu 

Studenti porozumí specifikům postavení a role Spojeného království ve světě v období od 2. světové války do současnosti, hlavním tendencím a zlomovým momentům ve vývoji britské zahraniční politiky. Seznámí se rovněž s několika typy dokumentů: zahraničněpolitické projevy, strategické koncepce, volební programy.