Literatura (PDF)

Následující složky jsou pouze studijní oporou, která zlepšuje dostupnost textů předepsaných ke zkoušce SVIP. Zde uložené soubory nemusí nutně přesně odpovídat zadané literatuře v daném rozsahu. Při studiu vždy využívejte jednotlivé oborové seznamy s předepsanou literaturou.