Topic outline

 • General

 • 6.10.2020: Úvodní hodina

  a) Představení studentů

  b) Seznámení studentů s programem semináře a podmínkami atestace

  c) Úvod do problematiky českých dějin v období raného novověku: periodizace, literatura, prameny, edice

  d) Jak psát a prezentovat referáty – rozdělení referátů

  e) Bitva u Moháče 1526: četba pramenů, diskuse k tématu

 • 13.10.2020: Nástup Habsburků na český trůn 1526

 • 20.10.2020: Politický a správní systém českého předbělohorského státu a první krize habsburské monarchie 1547

 • 27.10.2020: Výroba, obchod, peněžnictví

 • 3.11.2020: Společnost českých zemí v období předbělohorském

 • 10.11.2020: Školství, vzdělanost a věda v českých zemích před 1620

 • 24.11.2020: Umění a kultura období renesance a humanismu

 • 1.12.2020: Náboženství, církevní správa a politika Habsburků 1526–1620

 • 8.12.2020: Vedlejší země Koruny české a jejich specifika

 • 15.12.2020: Rudolfův Majestát 1609 a cesta ke stavovskému povstání

 • 22.12.2020: Stavovské povstání 1618–1620, bitva na Bílé Hoře 1620

 • 16.2.2021: Bezprostřední důsledky bitvy na Bílé hoře

  a) Komentáře k výsledkům testů zimního semestru
  b) Rozdělení referátů na letní semestr
  c) Téma: Bezprostřední důsledky bitvy na Bílé hoře pro české země

 • 23.2.2021: Třicetiletá válka a země České koruny – průběh, ekonomické a demografické změny

 • 2.3.2021: Rekatolizace českých zemí, náboženský vývoj v 17. a 18. století

 • 9.3.2021: Politický a náboženský exil

 • 16.3.2021: Státoprávní vývoj, politický systém a stavovská společnost pobělohorské doby

 • 23.3.2021: Ekonomický vývoj českých zemí v 17. a 18. století

 • 30.3.2021: Poddanská otázka, povstání na venkově

 • 6.4.2021: Vzdělanost a kultura doby baroka

 • 13.4.2021: Marie Terezie, zápas o středoevropské habsburské dědictví, reformy

 • 20.4.2021: České a moravské osvícenství

 • 27.4.2021: Vláda Josefa II.

 • 4.5.2021: Počátky českého národního obrození