• Josef Pekař, České katastry 1654–1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním, Praha 1932 (2. vyd.).
  • Václav Černý (ed.), Hospodářské instrukce : přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.-XIX. století, Praha  1930.
Last modified: Wednesday, 24 March 2021, 11:10 AM