Prameny

August Sedláček (ed.), Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního, Praha 1869 - ukázka.
Iva Čadková - Magda Zahradníková (edd.), Berní rula, sv. 6. Kraj bechyňský II, Praha 2014 - ukázka.
Aleš Chalupa a kol. (edd.), Tereziánský katastr český, sv. 1. Rustikál (kraje A-CH), Praha 1964 - ukázka.