Studijní texty

Valentin Urfus: 19.4.1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie, Praha 1994, s. 32-47.
Pavel Bělina a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. IX, Praha - Litomyšl 2011, s. 89-96.