Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Přečtěte si všechny uvedené studijní texty a odpovězte na následující otázky:

1) Vysvětlete, jaký proces 16. století označujeme pojmem "cenová revoluce".
2) Charakterizujte stručně cíle, obsah a postup hospodářských reforem Ferdinanda I. v českých zemích.
3) Jak se vyvíjely legislativní normy židovského úvěrování v českých zemích v době předbělohorské a jak se tyto normy odlišovaly od skutečné praxe?

Písemné odpovědi vložte prosím do 26. 10. 2020.