Studijní texty

  • Karel Malý, K otázce právního zakotvení feudálního absolutismu v Čechách, in: AUC - Philosophica et historica: Studia historica - Historická úloha absolutní monarchie ve střední Evropě 17. - 18. století 3 (1989), s. 63-73.
  • Ivana Čornejová a kol., Ivana Čornejová a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 8, 2008, s. 107-115 (Obnovené zřízení zemské).