Úkol - otázky

Opened: Wednesday, 10 February 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 February 2021, 12:00 AM

Přečtěte si studii K. Malého a pokuste se formulovat následující odpovědi:
a) Co to je zemské zřízení, jak byste charakterizovali tento právní dokument a na jaká předchozí zemská zřízení navazovalo OZZ?
b) Co vyvolalo potřebu vydání tohoto dokumentu a jak probíhala jeho příprava?
c) K jakým hlavním změnám došlo v textu OZZ a jaké důsledky přinesly tyto změny pro další státoprávní vývoj českých zemí?
d) Jak rozumíte pojmu (panovnický) absolutismus?

V případě potřeby se orientujte v tématu také dle kapitoly Obnovené zřízení zemské, in: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 8, 2008, s. 107-115 (viz přiložený soubor), popřípadě v dalších dostupných zdrojích.