Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Přečtěte si studii P. Hlaváčka: Luteránství jako skrytý fenomén českých duchovních a kulturních dějin a odpovězte na následující otázky:

a) Co je to luterství / luteránství, kdo byl v 16. století označován jako luterán a v kterých oblastech Čech byl tento konfesní směr rozšířen?
b) Které další konfesní proudy můžeme nalézt v českých zemích v době předbělohorské?
c) Jak byste charakterizovali luterskou kulturu a v kterých společenských vrstvách se šířila?

Své odpovědi vložte prosím do 30. listopadu 2020.