Studijní texty

Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005, s. 68-97, kap. II.1.2. (Jednání o korunovační kapitulace)