Referáty

Volba Ferdinanda I. českým králem: Barbora Hlaváčová (sem. 14:10-15:40); Zdeněk Hrabě (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Antonín Rezek: Zvolení a korunování Ferdinanda za krále českého, Praha [1877].
Josef Janáček: České dějiny I/1, Doba předbělohorská 1526–1547, 1968, s. 12–53.
Petr Vorel: Velké dějiny zemí Koruny české, VII: 1526–1620, Praha 2005, s. 7–42.