Referáty

Národnostní poměry v českých zemích v 16. století: Michal Hořejší (sem. 14:10-15:40); Adam Kendziura (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:  
Josef KLIK: Národnostní poměry v Čechách od válek husitských až do bitvy bělohorské, in: Český časopis historický 1922, s. 8–62, s. 289–352.
Alois MÍKA: Národnostní poměry v českých zemích před třicetiletou válkou, in: Československý časopis historický 20 (1972), s. 207–233.
Tomáš PĚKNÝ: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993.

Populační vývoj a morové epidemie: Josef Havránek (sem. 14:10-15:40); Anne-Marie Kratochvílová (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Otto PLACHT: Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.–18. století, Praha 1957.
Eduard WONDRÁK: Historie moru v českých zemích. O moru, morových ranách a boji proti nim, o zoufalství, strachu a nadějích i o nezodpovězených otázkách, Praha 1999.
Josef GRULICH: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.
Karel ČERNÝ: Mor 1480–1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, Praha 2014.