Studijní texty

Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Martin Fruwein z Podolí (?-1621). Život, smrt a krátké zmrtvýchvstání profesionálního politika předbělohorské éry, in: M. Bárta, M. Kovář et al., Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perpektivě, Praha 2017, s. 291-324.