Úkol - otázky

Opened: Wednesday, 10 February 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 February 2021, 12:00 AM

Na základě četby studie J. Hanzala:
a) charakterizujte úroveň vzdělání lidových vrstev v českých zemích ve druhé polovině 18. století a především okolnosti, jež ji ovlivňovaly
b) napište svůj názor na to, zda míra vzdělanosti mohla ovlivnit růst národního sebevědomí a nastartovat "obrodu" českého národa.