Studijní texty

Josef Hanzal: Vzdělanost a lidová osvěta v počátcích národního obrození, in: Sborník historický 18 (1971), s. 39-69.