Prameny

Františka Martina Pelcla, c. k. veřejného profesora českého jazykozpytu, ... akademická nástupní řeč o užitečnosti a důležitosti české řeči, in: Josef Johanides, František Martin Pelcl, Praha 1981, s. 358-373.