Referáty

Český exil a Jan Ámos Komenský: Hana Valentová (sem. 14:10-15:40); Jan Stejskal (sem. 17:30-19:05)

Doporučená literatura:
Lenka Bobková: Exulant, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 297–326
Josef Polišenský: Komenský. Muž labyrintu a naděje, Praha (Academia) 1996
Jan Kumpera: Jan Ámos Komenský. Poutník na rozhraní věků, Praha – Ostrava 1992
nebo jiná monografie o J. A. Komenském
Edita Štěříková: Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Praha 1999