Referáty

Politické a sociální aspekty pobělohorských konfiskací: Diana Smolová (sem. 14:10-15:40)

Doporučená literatura:
Tomáš Knoz: Pobělohorské konfiskace: moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006, vybrané zobecňující a srovnávací kapitoly v závěru: např. kap.  s. 501–544, 622–657, 688–752
Tomáš V. Bílek: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Praha 1882–1883