Studijní texty

a) Ivana Čornejová a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. VIII. 1618-1683, s. 158-166 (Ve stínu válečných běd).
b) Ivana Čornejová a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. VIII. 1618-1683, s. 235-243 (Hospodářství, obchod, peníze).
c) Pavel Bělina a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. IX. 1683-1740, s. 255-268 (Úroveň řemeslné výroby a obchodu v českých zemích).

d) Petr Vorel, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. VII. 1526-1618, s. 214-229 (Města a šlechtický velkostatek), Praha 2005.