Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Přečtěte si kapitolu IV/1. z knihy Václav Bůžek a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010 (s. 75-101) a odpovězte na následujcí otázky:

1) Jak charakterizovali doboví pozorovatelé ve svých dílech českou šlechtu?
2) Popište složení a hierarchii české šlechty z hlediska ekonomického, právního, společenského a národnostního.