Prameny

1510, 11. ledna: Majestát Vladislava Jagellonského o dceři Anně jako dědičce Českého království
1526, 13. prosince: První volbení revers Ferdinanda I.
1526, 15. prosince: Ferdinand I. potvrzuje českým stavům jejich práva a privilegia
1545, 2. září: Druhý volební revers Ferdinanda I.