Úkol - otázky

Opened: Wednesday, 10 February 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 February 2021, 12:00 AM

Prosím přečtěte si oba studijní texty a odpovězte na následující otázky:
a) Jaké byly okolnosti a příčiny vyhlášení tzv. Pragmatické sankce?
b) Jaký byl obsah tohoto dokumentu?
c) Jaké důsledky pro postavení českého státu v rámci habsburské monarchie přinesl?