Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Přečtěte si studii L. Březiny: Dolnolužické zemské fojtství za úřadování Albrechta Šlika v letech 1450–1555 a pokuste se odpovědět na následující otázky:
a) Jakými zásadami a zájmy se řídil panovník při obsazování funkce zemského fojta v Dolní Lužici?
b) Jaké byly pravomoci a povinnosti tohoto úředníka ve vztahu ke králi a ve vztahu k stavům a obyvatelstvu Dolní Lužice?
c) Pokuste se charakterizovat politiku Ferdinanda I. vůči stavům Dolní Lužice v oblasti finanční a vojenské?