Studijní texty

Luděk BŘEZINA: Dolnolužické zemské fojtství za úřadování Albrechta Šlika v letech 1450–1555, in: Společné a rozdílné – Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14. – 16. století, edd. Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ, Praha 2005, s. 191–222.