Referáty

Reformace a protireformace v českých zemích v 16. století – charakteristika: Nikola Stránská (sem. 14:10-15:40); Daniel Majer (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Ferdinand HREJSA: Česká konfese. Její podstata a dějiny, Praha 1912.
Rudolf ŘÍČAN: Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957.
Jaroslav KADLEC: Přehled českých církevních dějin, Řím 1987.
Jaroslav PÁNEK: Zápas o Českou konfesi (Slovo k historii 30), Praha 1991; Ivana ČORNEJOVÁ: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1995.
Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha 2009.