Studijní texty

  • Karel Beránek - Věra Beránková: Rušení klášterů v Čechách za Josefa II., in: Pražské arcibiskupství 1344-1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi, Praha 1994, s. 209-224. - přístupné v digitální verzi: https://ndk.cz/view/uuid:f9bb9170-3271-11e4-8f64-005056827e52?page=uuid:249fd190-5dcd-11e4-be62-005056825209
  • Ondřej Bastl: Josef II. - osvícený katolík nebo nepřítel církve?, in: J. Lorman – D. Tinková (edd.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2008, s. 271-277.
  • Velké dějiny zemí Koruny české, sv. X. 1740-1792, kap. III. Církev a stát v habsburské monarchii ve 2. po. 18. stol.