Referáty

Humanismus a jeho česká specifika: Natálie Lisnerová (sem. 14:10-15:40); Tomáš Adamec (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Milan KOPECKÝ: Český humanismus, Praha 1988.
Lucie STORCHOVÁ: Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, Praha 2011.

Umění na dvorech Habsburků a české šlechty: Jonáš Vicherek (sem. 14:10-15:40); Aneta Kůšová (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Eliška FUČÍKOVÁ a kol. (eds.): Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Sborník studií a Katalog vystavených exponátů. Praha 1997.
Ivo PURŠ – Vladimír KARPENKO (eds.): Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, Praha 2011.
Blanka KUBÍKOVÁ – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Sylva DOBALOVÁ (eds.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, Praha 2017.
Eliška FUČÍKOVÁ a kol. (eds.): Rožmberkové: Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, Praha 2011.
Petr SVOBODA (ed.): Pernštejnové a jejich doba. Výběrový katalog & stručný průvodce výstavou, Praha 2012
+ monografie k jednotlivým šlechtickým rodům – viz seznam doporučené literatury