Referáty

Rekatolizace a česká společnost: Martin Kolačkovský (sem. 14:20-15:40); Zdeněk Hrabě (sem. 17:30-19:05)

Doporučená literatura:
Ivana Čornejová: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 19951 a 20022
Jiří Mikulec: Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha 2000
Ivana Čornejová (ed.): Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, Praha 2003
Jiří Mikulec: 31. 1. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách – Čí je země, toho je i náboženství (Dny, které tvořily české dějiny), Praha (Havran) 2005
Alessandro Catalano: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008
Howard Louthan: Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém, Rybka Publishers, 2011 (zejm. úvod, vybraná kapitola a závěr)