Referáty

Toleranční patent a české nekatolictví: Klára Tiefenbachová (sem. 14:10-15:40)

Doporučená literatura:
Antonín Rezek, Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách od vydání tolerančního patentu až na naše časy, Praha 1887
Eva Melmuková: Patent zvaný toleranční, Praha 1999
Pavel Bělina: Velké dějiny zemí koruny české, X, 1740–1792, Praha-Litomyšl 2001, s. 89–101
Zdeněk R. Nešpor: Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století, Ústí n.L. 2004
Ondřej Macek: Tajné evangelictví jako následek vestfálského míru? Pokus o charakteristiku jednoho fenoménu, in: Jiří Hrbek – Petr Polehla – Jan Zdichynec (eds.), Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Hradec Králové 2008