Referáty

Války o habsburské dědictví: Karolína Libichová (sem. 14:10-15:40)
nebo
Reformy Marie Terezie: Anna Heráňová (sem. 14:10-15:40); Anne-Marie Kratochvílová (sem. 17:30-19:05)

Doporučená literatura:
Josef Frais: Reformy Marie Terezie a Josefa II. : (nejen v českých a moravských zemích), Třebíč 2005
Victor L. Tapié: Marie Terezie a Evropa, Praha 1998
Pavel Bělina et al.: Velké dějiny zemí Koruny české, X (17401792), Praha 2001, např. s. 4151, 7277, 310312
Jan Procházka: Parcelování velkostatků (raabisace) za Marie Terezie v Čechách, Praha 1925
Pavel Bělina: Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985