Prameny

  • Patent o zrušení nevolnictví Josefa II., 1781
  • Toleranční patent Josefa II., 1781