Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Na základě prostudování 5. kapitoly z knihy R. J. W Evanse: Rudolf II. a jeho svět, 1997 nebo jiné další literatury k tématu se pokuste odpovědět na následující otázky:

1) Jak byste charakterizovali vztah císaře Rudolfa II. k umění?
2) Které umělecké obory patřily na dvoře Rudolfa II. k nejvíce pěstovaným?
3) Vyberte si některého umělce, architekta či řemeslníka rudolfinského okruhu a popište jedno jeho dílo, které Vás zaujalo.