Referáty

Příčiny a hlavní rysy českého národního obrození: Vít Jeřábek (sem. 14:10-15:40)

Doporučená literatura:
František Kutnar: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu. Trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovním dějinám, Praha 1948
Josef Petráň a kol.: Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století, Praha 1990
– další literatura bude upřesněna