Studijní texty

Texty k tématu:

Petr Čornej Pavel Bělina (edd.): Slavné bitvy naší historie, Praha 1995, s. 111117.

Zdeněk Vybíral: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526, Praha 2008.