Úkol - otázky

Opened: Thursday, 1 October 2020, 12:00 AM
Due: Thursday, 8 October 2020, 12:00 AM

Přečtěte si alespoň jeden ze studijních textů a pokuste se odpovědět na tyto otázky:
a) Proč došlo k bitvě u Moháče
b) Jaký byl průběh bitvy
c) Jaké byly příčiny porážky vojsk krále Ludvíka Jagellonského