Prameny

Sněmy české I., č. 55: 1526: Stavové horního a dolního Slezska odpovídají královským poslům.
Sněmy české XI, 1, č. 72: 3.-8.6.1605: Moravští stavové žádají české stavy o pomoc proti Turkům