Prameny

Rekatolizační patent Ferdinanda II., 1627

Dekrety reformační komise pro Nové Město pražské z let 1627-1629, ed. Jaroslava Mendelová, Praha 2009 - ukázka