Úkol - otázky

Opened: Wednesday, 10 February 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 February 2021, 12:00 AM

Přečtěte si prosím vybranou ukázku z knihy O. Fejtové a odpovězte na následující otázky:
Charakterizujte hlavní kroky v postupu rekatolizace ze strany zeměpanské a církevní správy a uveďte příklady, které oblasti života měšťanů zasáhly?
Jak na tato nařízení měšťané reagovali?
Co podle Vašeho názoru zpomalovalo postup rekatolizace?
K jakým změnám ve strategii rekatolizace došlo po skončení třicetileté války?