Petr VOREL: Velké dějiny zemí Koruny české, VII: 1526–1620, Praha 2005, s. 7–42.
Alfred KOHLER: Ferdinand I. (1503–1564). Kníže, král a císař, České Budějovice 2017.

Last modified: Wednesday, 7 October 2020, 8:03 PM