Studijní texty

Ivana Čornejová (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 8, hlava třetí, kap. II. Vítězné tažení baroka, Praha 2008, s. 419-486.
Ivana Čornejová: Barokní vzdělanost, in: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha 2004, edd. O. Fejtová et al., s. 575-581.
Jan P. Kučera - Jiří Rak: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983 – kapitola životopis B. Balbína.