Studijní texty

R. J. W. Evans: Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612, Praha 1997, kapitola 5. Rudolf a výtvarné umění (s. 197-234)