Úkol - otázky

Opened: Wednesday, 10 February 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 February 2021, 12:00 AM

Přečtěte si studii K. Beránka ­– V. Beránkové, popř. také studii O. Bastla a odpovězte na následující otázky:
a) Jaké konkrétní důvody vedly císaře Josefa II. k rušení klášterů v Čechách?
b) Jak lze toto rozhodnutí zařadit do systému státních reforem probíhajících v 18. století od počátku vlády Marie Terezie?
c) Jaké byly důsledky církevní reformy Josefa II. v Čechách?

Studenti semináře Historická demografie si na základě textu Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792, kap. III. (viz studijní texty) připraví krátký přehled o vydání tolerančního patentu v r. 1781.