Úkol - otázky

Opened: Wednesday, 10 February 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 February 2021, 12:00 AM

Přečtěte si prosím text prof. Lenky Bobkové, Exulant, a formulujte odpovědi na následující otázky:

a) Proč došlo k hromadnému exodu obyvatelstva českých zemí během třicetileté války a které události či zásahy panovníka ho vyvolaly?
b) Jak byste charakterizovali skupinu lidí, pro něž se vžilo označení "exulanti"?
c) Do kterých zemí odcházeli a co ovlivňovalo výběr jejich "destinace"?
d) S jakými problémy byli v nových působištích konfrontováni?

Své odpovědi vložte prosím do pondělí 8. března 2021.