Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM

Přečtěte si kapitolu z knihy Z. Vybírala o korunovačních kapitulacích českých panovníků a odpovězte na tyto otázky:
1) Jak se lišily okolnosti volby Ferdinanda I. 1526 od předchozí volby Vladislava Jagellonského 1469?
2) Jak se lišily cíle a strategie Ferdinanda I. a českých stavů při jednáních mezi oběma stranami v roce 1526?
3) Jakým způsobem nastoupili na český trůn potomci a následníci Ferdinanda I.?